A Független Jogász Fórum már 1988. október 31-én szerepel a Belügyminisztérium III/3. osztály Napi Operatív Információs Jelentésében. A Szigorúan titkos! jelzéssel ellátott jelentés szerint:

„A belföldi postaforgalomból kiemeltünk 244 db budapesti és vidéki ügyvédeknek, bíróknak címzett, dr. Kónya Imre /1076 Budapest, Thököly u. 3/ - 235 db – dr. Sándorfy György /Bp. 21.sz. ÜMK Budapest, VIII., Népszínház u. 17./ - 7 db - ; dr. Richter Anna /1028 Budapest, Hidegkúti út 24./ - 1 db – feladású levélküldeményt.

A küldeményekben a »Kedves Barátunk, tisztelt kollégánk!« megszólítású – írógéppel irt, fénymásolással sokszorosított, két oldalas – a „Független Jogász Fórum” első megbeszélésére szóló meghívót helyezték el a feladók. A Fórum szervezői szerint a demokratikus Magyarország csak egy jogállam formájában valósulhat meg, melynek alapját képező jogrendszer csakis a jogásztársadalom egészének aktív közreműködésével alakítható ki. Ahhoz, hogy a jogászság történelmi szerepét betölthesse – és eközben önmagát is megvalósítsa – egy független fórumra van szükség.

Az összejövetelt 1988. november 5-én 11 órai kezdettel rendezik az ELTE Pollách Mihály téri épületének I. emeleti Tükörtermében.

Intézkedés: A küldeményeket a postaforgalomban továbbítottuk, fénymásolatban tájékoztattuk a BM. III/III. Csoportfőnökséget.”

Az állambiztonság valamennyi szervénél készültek ehhez hasonló Napi Operatív Információs Jelentések levélellenőrzés, telefonlehallgatások, besúgói jelentések, helyiséglehallgatások és más operatív úton beszerzett információk alapján. 1989. december 18-án azonban Pallagi Ferenc vezérőrnagy, belügyminiszter-helyettes elrendelte a folyamatban lévő és a módosított alkotmánnyal ellentétes állambiztonsági ügyekben keletkezett iratok megsemmisítését. Négy nappal később a miniszterhelyettes titkársága által kiadott, aláírás nélküli körlevél szerint az iratmegsemmisítés során mellőzni kell a jegyzőkönyv felvételét. Az ellenzék tagjairól és szervezeteiről 1988-89-ben titkosszolgálati eszközökkel gyűjtött információkról készült anyagnak tehát nyoma sincs az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, hiszen ezek a megfigyelések ellentétesek voltak a módosított Alkotmánnyal, és 1989. december 18-án élő, folyamatban lévő ügyek voltak. A Napi Operatív Információs Jelentések azonban – amelyeket a megsemmisített iratokban lévő információk alapján állítottak össze – többnyire megmaradtak. Ezeknek egy tömörített változata egyébként annak idején a legfontosabb párt- és állami vezetőkhöz is eljutott…

A november 5-ei megalakulásról részletesen beszámoló Napi Operatív Információs Jelentés a következőkkel zárul:

„Intézkedés: Dr. Bognár (Bodnár) Szabolcs azonosítása, valamint a BM adattáraiban, nyilvántartásaiban történő ellenőrzése folyamatban van. Dr. Muskovszky Gábor, dr. Éliás Sára, dr. Kónya Imre elsődleges ellenőrzése után döntünk a további intézkedésekről. Operatív úton megszerezzük a Sípos által készített videofelvételt. Ezt követően jogi véleményt kérünk a BRFK III/1 Alosztálytól az esetleges nyílt eljárás kezdeményezésének lehetőségéről. Szóban tájékoztatjuk a Budapesti Ügyvédi Kamarában lévő HK-unkat.

Felmérjük a kamara hivatalos állásfoglalását a Fórum létrehozásáról, a budapesti ügyvédek részvételéről, a velük szemben alkalmazni kívánt intézkedésekről, Felmérjük továbbá a BM III/3 és a BM III/II-7. Osztályok lehetőségét a jelzett »Post Restante« küldemények operatív ellenőrzésére, azt követően döntünk a szükséges intézkedések megtételéről. A Független Jogász Fórum tevékenységét operatív úton ellenőrizzük. Tájékoztatjuk a BM III/III-5. Osztályt.”